RakPiersi  >  O chorobie  >  Leczenie  >  Rozpoczęcie leczenia

Leczenie

 

Rozpoczęcie leczenia

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
A A A

Podejmując decyzję dotyczącą wyboru metody leczenia konkretnego przypadku raka piersi lekarze biorą pod uwagę kilka czynników, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg terapii, a taże jej długoterminowe wyniki. Należy połączyć możliwie najbardziej skuteczny sposób leczenia danego przypadku raka piersi z możliwie najmniejszym uszczerbkiem zdrowia fizycznego i psychicznego chorej kobiety. Jest to trudne zadanie i wymaga dużego zaangażowania zarówno lekarza jak i pacjentki. Świadomość i wiedza kobiety na temat stosowanych metod terapeutycznych pozwala jej bardziej aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o leczeniu. To osobiste zaangażowanie pomaga lekarzowi onkologowi i chirurgowi w prowadzeniu leczenia, zaś samej pacjentce dodaje sił i wytrwałości w walce z chorobą.

Dla świadomego uczestniczenia kobiety w procesie leczenia, chora powinna zrozumieć, że proces ten dotyczy trzech obszarów:

  • dążenia do zlikwidowania samego guza, co jest zwykle wykonywane metodą chirurgiczną,
  • leczenia węzłów chłonnych w okolicy dołu pachowego, jeśli są one objęte procesem chorobowym, włącznie z ich usunięciem,
  • zastosowania terapii uzupełniającej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorej; może to być radioterapia dla miejscowego usunięcia ewentualnych fragmentów nowotworu pozostałych po operacji chirurgicznej bądź chemio- czy hormonoterapia, mające na celu zniszczenie komórek nowotworowych w innych narządach, gdyż w przyszłości mogą rozwijać się z nich przerzuty.

Metody chirurgiczne leczenia i redioterpia (napromieniowanie) to sposoby leczenia miejscowego. Chemioterapia i hormonoterapia nazywane są metodami leczenia systemowego, ponieważ ich działanie obejmuje cały organizm chorej.

Leczenie raka piersi odywa się według przyjętego schematu. Pierwszym etapem w całym procesie jest diagnoza dokonywana m.in. za pomocą biopsji gruboigłowej. Po niej, po konsultacji i odpowiednim przygotowaniu chorej odbywa się chirurgiczne usunięcie guza i pachowych węzłów chłonnych. Następnym krokiem jest naświetlanie miejsca po guzie. Prawie każda chora na raka piersi poddawana jest także systemowemu leczeniu uzupełniającemu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady