RakPiersi  >  O chorobie  >  Rozpoznawanie  >  Biologia raka piersi

Rozpoznawanie

 

Biologia raka piersi

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
A A A

Pod pojęciem raka piersi kryje się grupa kilku nowotworów. Dla wszystkich z nich wspólną cechą charakterystyczną jest niekontrolowany wzrost komórek. W prawidłowej sytuacji w organizmie podziały komórek podlegają regulacji, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów człowieka. Nowotwór pojawia się wtedy, gdy mechanizmy hamujące podział komórek nie funkcjonują prawidłowo i istniejący porządek zostaje zaburzony. Komórki dzielą się szybciej niż normalnie, w sposób chaotyczny, tworząc widoczne pod mikroskopem bezładnie ułożone nieprawidłowe kształty. W organizmie rośnie guz, który wykorzystuje część substancji energetycznych organizmu, prowadząc do obserwowanych często w chorobie nowotworowej utraty masy ciała.

Pojawiające się guzy mogą być niezłośliwe lub złośliwe. W przypadku guzów niezłośliwych wzrost komórek jest ograniczony do okolicy powstania zmian i rokowanie w takim przypadku jest zwykle pomyślne. Jeżeli powstały guz jest złośliwy, ma on zdolności do rozprzestrzeniania się (rozsiewu), przez naczynia krwionośne lub układ limfatyczny, poza obszar swego pierwotnego wzrostu, do innych części ciała. Często doprowadza do zniszczenia organów, w których rozwija się proces chorobowy. Obszar powstania guza nazywa się guzem pierwotnym. Jeżeli nowotwór rozprzestrzenia się na bezpośrednio sąsiadujące mięśnie, tkankę tłuszczową bądź skórę (często mówi się, że nowotwór nacieka otaczające tkanki), zjawisko takie określa się mianem wzrostu miejscowego. Jeżeli zaś nowotwór rozprzestrzenia się, tworząc nowe zmiany odległe od guza pierwotnego, nazywa się je przerzutami lub guzami wtórnymi.

W zależności od typu nowotworu oraz jego złośliwości zdolności nowotworu do inwazji miejscowej bądź rozsiewu znacznie się różnią. Badając stopień agresywności komórek i zaawansowanie choroby lekarz podejmuje decyzje, co do sposobu prowadzenia leczenia właściwego, specjalnie określonego dla każdego indywidualnego przypadku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady