Blog użytkownika - michalina

Luty 2016


19 Luty 2016, 15:07

Najnowsze metody leczenia raka piersi

Jedną z bardziej interesujących prezentacji II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi" była ocena skuteczności chemioterapii w trudnym do leczenia zaawansowanym raku piersi. Owocne okazało się zastosowanie leków o wysokim stopniu skuteczności, o odmiennym mechanizmie działania i różnej toksyczności - tj doksorubicyny i docetakselu (leku z grupy taksoidów). Dzięki terapii uzyskano całkowite cofnięcie się choroby u 26% leczonych, częściowe u 44%, stabilizację nowotworu u 22%, zaś dalszy rozwój tylko u 8%. Terapia okazała się nie tylko wysoce skuteczna - 70% pozytywnej reakcji pacjentów na leczenie - ale i dobrze tolerowana.

 

Rosnące ryzyko raka piersi - baterie


Rak piersi stał się najczęstszym nowotworem złośliwym kobiet na świecie, jak też i w Polsce.

 

Na wzrost zachorowań na raka piersi wpływa malejąca dzietność współczesnej rodziny, bowiem najbardziej zmniejsza ryzyko choroby rodzenie kolejnych dzieci. Inne czynniki ryzyka mają mniejsze znaczenie. Zalicza się do nich: doustne środki antykoncepcyjne, hormonalna terapia zastępcza, promieniowanie jonizujące, alkohol. Coraz większą uwagę przywiązuje się do ustalenia tzw. grup wysokiego ryzyka, jakimi są np. rodziny, w których często występują przypadki raka piersi. Wiąże się z tym bowiem zwiększone ryzyko choroby, u krewnych pierwszego stopnia. Badane są mutacje specyficznych genów, m.in. mutacje typu BRCA1 i BRCA2, które są przyczyną 5-10% raków piersi. Rosnące znaczenie ochronne przypisuje się diecie (za korzystne jest uznawane jest np. wysokie spożycie owoców i warzyw), wysiłkowi fizycznemu, itp. /wystąpienie W.A Zatońskiego z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii Warszawa/.

 

Ryzyko raka piersi wzrasta, jeśli nowotwór występuje u krewnych.

 

Choć współzależność ta jest znana - to prezentowane wyniki najnowszych polskich badań na dużej grupie chorych i ich krewnych wzbudziły zainteresowanie. Wynika z nich np., że nawarstwienie się 3 lub więcej zachorowań w jednej rodzinie powoduje u pozostałych kobiet przed 50 rokiem życia zwiększone do 70% ryzyko raka piersi; zaś po 50 roku życia ryzyko to wzrasta dodatkowo o 20-30%. /Badania zespołów naukowych z Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie i Gliwicach/.

dodaj komentarz

Komentarze [0]

Brak komentarzy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blog - Top 10
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady