Informacje ogólne

 

Współczesne metody leczenia

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
A A A

Do niedawna uważano, że diagnoza raka piersi oznacza konieczność całkowitej amputacji piersi. Jednak w ciągu ostatnich lat nastąpił duży postęp i istotne zmiany w metodach leczenia choroby. W chirurgii piersi za podstawowy cel uznaje się dziś zachowanie piersi, jeżeli tylko jest to możliwe, stosując mniej radykalny zabieg operacyjny i inne, uzupełniające sposoby leczenia. Wczesne wykrycie choroby, wspomagane przez nowoczesne metody oceny stanu zaawansowania choroby, ma tutaj podstawowe znaczenie.

Chemioterapia i hormonoterapia, stosowane uzupełniająco, mają za zadanie zniszczenie komórek nowotworowych, rozprzestrzenionych z ogniska pierwotnego i umiejscowionych w innych obszarach organizmu. Jednym z wyników szeroko prowadzonych badań naukowych jest wprowadzenie do terapii tamoksyfenu, leku, który o jedną trzecią zmniejszył śmiertelność z powodu raka piersi, zaś stosowany u kobiet z grupy wysokiego ryzyka może nawet zapobiegać powstawaniu choroby.

Istotnym elementem w procesie leczenia raka piersi, dla kobiet, które rzeczywiście muszą mieć odjętą pierś, stanowi zabieg rekonstrukcji piersi. Zabieg może być wykonany bezpośrednio po mastektomii, albo kilka miesięcy później, zaś do odtworzenia piersi wykorzystywane są nowoczesne protezy albo własne tkanki pacjentki, w obu przypadkach z dobrym efektem kosmetycznym.

Należy podkreślić, że nigdy wcześniej medycyna nie posiadała tylu atutów, aby zaproponować kobiecie zindywidualizowane, odpowiednie do określonego przypadku diagnozowanie i leczenie raka piersi. Jest to bardzo ważna baza, dająca wielu kobietom nadzieję i zachęcająca do rozpoczęcia walki o poprawę zdrowia. Jednak dużo zależy od samych kobiet, które powinny obserwować swoje piersi, badać je i w przypadku zauważenia niepokojących zmian natychmiast zgłaszać się do lekarza.

*) Szczegółowe informacje na temat sposobów postępowania w leczeniu raka piersi przedstawiono w rozdziale Leczenie. Ninejszy tekst tylko bardzo skrótowo przedstawia współczesne metody leczenia choroby, mając przede wszystkim na celu uświadomienie kobietom potencjału aktualnie stosowanych metod i zachęcenie do podjęcia walki o poprawę własnego stanu zdrowia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady