RakPiersi  >  O chorobie  >  Informacje ogólne  >  Zmniejszenie zagrożenia

Informacje ogólne

 

Zmniejszenie zagrożenia

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
A A A

Wiedza o przyczynach raka piersi oraz świadome postępowanie może znacznie zwiększyć szansę uniknięcia choroby i ewentualnego jej pokonania, jeżeli się pojawi. Znajomość czynników ryzyka pozwala natomiast zmniejszyć możliwość zachorowania w przypadku konkretnej osoby, przez podejmowanie odpowiednich decyzji życiowych, takich ja np. urodzenie pierwszego dziecka przed trzydziestym rokiem życia, zmianę trybu życia - redukcję wagi ciała i utrzymanie jej na właściwym poziomie.

W przypadku rodzinnych skłonności do występowania raka sutka zagrożenie nim osoby z tej rodziny jest znacznie większe. Fakt taki powinien skłonić kobietę już w wieku dwudziestu kilku lat do zasięgnięcia porady lekarskiej. Ryzyko jest tym większe, im więcej krewnych chorowało na raka piersi, i im w młodszym wieku wystąpiła u nich choroba. Kobiety z takich rodzin, u których gen powodujący tę chorobę jest wyjątkowo aktywny, należą do grupy wysokiego ryzyka i powinny być pod stałą kontrolą (aby w razie potrzeby interwencja lekarza był szybka).

Dla wczesnego wykrywania raka piersi bardzo ważne znaczenie mają regularnie prowadzone badania diagnostyczne. Z badań diagnostycznych najważniejsze znaczenie ma regularne wykonywanie mammografii.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady