RakPiersi  >  O chorobie  >  Rozpoznawanie  >  Badania diagnostyczne  >  Biopsja otwarta

Biopsja otwarta

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
A A A

Biopsja otwarta wymaga przecięcia skóry nad guzkiem i usunięcia go z marginesem otaczających zdrowych tkanek. U każdej kobiety w wieku powyżej 30 lat, u której stwierdzono obecność podejrzanego guzka w piersi, należy dążyć do jego usunięcia. Chodzi o to, aby nie przeoczyć nowotworu piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. Usunięcie samego guzka nazywane jest biopsją otwartą i odbywa się zwykle w znieczuleniu ogólnym.

Czasami biopsji otwartej towarzyszy jednoczesne badanie śródoperacyjne w celu szybkiego określenia budowy komórkowej guzka, i w przypadku niekorzystnego wyniku (kiedy w badanej próbce tkanki wykryte zostało ognisko raka) lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu mastektomii. Alternatywę taką powinien jednak chirurg omówić z pacjentką i jej rodziną przed zabiegiem. Takie postępowanie było częściej stosowane w przeszłości. Obecnie metoda ta jest rzadko stosowana ze względu na silny wpływ na psychikę kobiet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady