RakPiersi  >  O chorobie  >  Leczenie  >  Chemioterapia  >  Planowanie leczenia

Planowanie leczenia

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
A A A

Lekarz, planując Twoje leczenie uwzględnia szereg czynników. Najważniejsze z nich to: typ nowotworu, umiejscowienie guza i zasięg choroby. Inne ważne czynniki to wiek chorego i jego ogólny stan zdrowia. Tym samym może się zdarzyć, że chory zetknie się w szpitalu z chorymi na ten sam nowotwór leczonymi w odmienny sposób.

Częstotliwość kolejnych kursów oraz całkowity czas leczenia są uzależnione od: typu nowotworu, rodzaju stosowanych leków, reakcji guza na stosowane leczenie i stopnia nasilenia skutków ubocznych.

Na ogół chemioterapia polega na podaniu leków w czasie kilku kursów leczenia. W zależności od rodzaju stosowanych leków kurs może trwać od kilku godzin do kilku dni. Po każdym kursie następuje okres odpoczynku (przerwa wynosi najczęściej 3 tygodnie), który umożliwia cofnięcie się większości ubocznych objawów leczenia. Całkowity czas leczenia (liczba kursów ogółem) zależy przede wszystkim od tego, jakie efekty przynosi leczenie. Czasami potrzeba kilku miesięcy, aby przeprowadzić pełne leczenie przewidziane dla konkretnego typu nowotworu.

Zwykle niezbędne jest wykonywanie badań kontrolnych krwi lub badań rentgenowskich w trakcie leczenia. Lekarz prowadzący powinien badać chorego, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu kolejnego kursu chemioterapii. Jest to czasochłonne, ale niezbędne dla właściwego prowadzenia chemioterapii.

Wszelkie wątpliwości dotyczące leczenia powinny być wyjaśnione jeszcze przed jego rozpoczęciem. Dlatego podczas wizyty, poprzedzającej leczenie, warto mieć przy sobie przygotowaną wcześniej listę pytań i wątpliwości. Niekiedy wskazana jest obecność osoby towarzyszącej, która przypomni o wszystkich ważnych sprawach dotyczących leczenia.

Zmiany w planie leczenia

Lekarz w trakcie chemioterapii regularnie ocenia jej wyniki. W tym celu są wykonywane badania: krwi, rentgenowskie, ultrasonograficzne i izotopowe. Ich wyniki wskazują w jakim tempie zmniejsza się guz w trakcie leczenia.

Czasami, w zależności od wyników badań, może zajść konieczność zmiany (częściowej lub całkowitej) pierwotnego planu leczenia. Najczęściej jest to podyktowane tym, że stosowane cytostatyki działają za mało skutecznie na zmniejszanie guza nowotworowego. Zmiana leków pozwala w takiej sytuacji mieć nadzieję na lepszy wynik leczenia. W trakcie chemioterapii bardzo ważne jest utrzymanie założonego z góry rytmu leczenia (utrzymanie stałych przerw między kolejnymi kursami). Zdarzyć się może, że chemioterapia spowoduje zaburzenia w obrazie krwi, czego następstwem są opóżnienia w podaniu kolejnych kursów chemioterapii. Opóżnienie pozwala na odnowę szpiku kostnego przed kolejnym kursem z przyczyn osobistych.

W wyjątkowych sytuacjach (rodzinnych i towarzyskich) jest możliwe niewielkie opóźnienie w zastosowaniu kolejnego kursu leczenia.

tagi: leczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady