RakPiersi  >  O chorobie  >  Rozpoznawanie  >  Czynniki ryzyka  >  Położenie geograficzne

Położenie geograficzne

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
A A A

Położenie geograficzne ma istotny wpływ na występowanie raka piersi. Choroba najczęściej występuje w krajach zachodnich, zaś dużo rzadziej w Azji i Afryce. Dokładne wyjaśnienie tego faktu nie jest proste, gdyż z położeniem geograficznym wiąże się wiele czynników, jak rasa, klimat, sposób odżywiania, rodzaje infekcji i przebytych chorób, kultura i styl życia, sposób planowania rodziny, wiek zajścia w pierwszą ciążę, liczba dzieci, popularność karmienia piersią i wiele innych. Zależności są więc dosyć skomplikowane i można tylko mówić o pewnych obserwacjach i tendencjach.

W trakcie prowadzonych badań zaobserwowano, że kobiety o wyższym statusie społecznym i ekonomicznym częściej zapadają na raka piersi. Powstał pewien model, według którego na raka piersi chorują zwykle białe kobiety żyjące w dosyć chłodnym klimacie w krajach wysoko rozwiniętych. Dużą winą obarcza się za taki stan charakterystyczny dla krajów zachodnich styl życia, w tym czynniki kulturowe, dietetyczne i socjalne. Niektórzy specjaliści sądzą, że czynniki środowiskowe mogą być nawet ważniejsze od cech genetycznych czy rasy. Potwierdza to fakt, że Japonki, charakteryzujące się ogólnie niską zapadalnością na raka piersi, po przeniesieniu się do USA zaliczają się do grupy wysokiego ryzyka. Zaobserwowano także wzrost zachorowalności na raka piersi w danym kraju wraz z jego uprzemysłowieniem i dynamicznym rozwojem ekonomicznym.

Wyjaśnienie wpływu środowiska na chorobę nie jest proste. Zaobserwowano np. że rak piersi w różnych rejonach geograficznych miewa różny przebieg. Przy niskiej zapadalności na tą chorobę w Japonii zauważono, że przeciętnie Japonki chorują na raka piersi w znacznie młodszym wieku niż w krajach zachodnich.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady